Založniška dejavnost

Fakulteta za naravoslovje in matematiko izvaja založniško dejavnost z izdajanjem knjig, periodike, e-gradiv in drugih publikacij.

Objave:

 

Gradivo Naročilnica
Milan Ambrožič, Robert Repnik, Mitja Slavinec: Višja matematika v fiziki, 2017 - NOVO! Prenos
publlikacije

Mitja Slavinec, Milan Ambrožič, Robert Repnik: Matematična fizika 1, 2016

Naroči

Matjaž Kristl, Brina Dojer: Zbirka računskih nalog pri predmetu Kemija, 2015

Naroči

Andrej Dobovišek: Fizikalni eksperimenti 1, 2015

Naroči

Dominik Benkovič: Vektorji in matrike, 2014

Naroči

Tina Klenovšek: Priročnik za uporabo geometrijske morfometrije v biologiji, 2014

Naroči

Jan Podlesnik, Peter Kozel, Nataša Pipenbaher, Tone Novak, EKOLOGIJA TAL, Priročnik za vaje, 2014

Naroči

Janko Marovt: Aktuarski pristop k vrednotenju netveganih sredstev, 2014

Naroči

Sandra Janežič in Janja Trček: Mikrobiologija in genetika prokariontov, Skripta z navodili za vaje za študijski program Biologija (e-gradivo), 2013

 

Tina Klenovšek in Saša Lipovšek, Splošna zoologija: Kompendij z navodili za vaje za študijski program Biologija (e-gradivo), 2013

 

Tina Klenovšek in Saša Lipovšek, Splošna zoologija: Kompendij z navodili za vaje za študijski program Izobraževalna biologija (e-gradivo), 2013

 

Dušan Devetak in Vesna Klokočovnik, Praktikum iz zoologije nevretenčarjev, 2012  RAZPRODANO!

Naroči

Zlatko Golob, Funkcionalna anatomija ptičev z osnovami ornitologije, 2011

Naroči

Dušan Devetak, Saška Lipovšek & Amy E. Arnett; Proceedings of the Tenth International Symposium on Neuropterology Piran, Slovenia, 22–25 June 2008; 2010

Naroči
Kristijan Breznik in Janko Marovt: Praktikum iz poslovno-finančne matematike, 2011 Naroči

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.